Statistics Ìåíþ ðàçäåëà
Regulations

Guiding Documents

On the provision of information for the formation of a database of able-bodied citizens not employed in the economy

Decree of the President of the Republic of Belarus dated April 2, 2015 No. 3 On the Promotion of Employment postanovleniya Soveta Ministrov Respubliki Belarus' ot 31 marta 2018 g. 239 Ob utverzhdenii Polozheniya o poryadke otneseniya trudosposobnykh grazhdan k ne zanyatym v ekonomike, formirovaniya i vedeniya bazy dannykh trudosposobnykh grazhdan, ne zanyatykh v ekonomike, vklyuchaya vzaimodeystviye v etikh tselyakh gosudarstvennykh organov i organizatsiy 328/5000 Decree of the Council of Ministers of the Republic of Belarus dated March 31, 2018 No. 239 On approval of the Regulation on the procedure for classifying able-bodied citizens as not employed in the economy, the formation and maintenance of a database of able-bodied citizens not employed in the economy, including the interaction of state bodies and organizations for these purposes , as well as in execution Order of the Ministry of Education of the Republic of Belarus of August 20, 2019 No. 657 "On measures to implement the Decree of the President of the Republic of Belarus of April 2, 2015 No. 3